A-Z
03/14/2021
04:00 AM
(GMT)

Leon

Edwards

VS


Belal

Muhammad

No+140
Yes-187
No+140
Yes-190
No+140
Yes-189
No+138
Yes-187
03/14/2021
01:30 AM
(GMT)

Angela

Hill

VS


Ashley

Yoder

No+1400
Yes-350
No+1400
Yes-5000
Yes-370
No+255
Yes-370
No+250
Yes-350
03/14/2021
01:15 AM
(GMT)

Misha

Cirkunov

VS


Ryan

Spann

No-350
Yes+375
No-400
Yes+275
No-625
Yes+375
No-350
Yes+250
03/14/2021
01:15 AM
(GMT)

Manel

Kape

VS


Matheus

Nicolau Pereira

No-105
Yes+100
No-134
Yes+100
No-105
Yes-125
03/14/2021
01:00 AM
(GMT)

Dan

Ige

VS


Gavin

Tucker

No+175
Yes-230
No+165
Yes-230
No+170
Yes-233
No+175
Yes-250
03/14/2021
01:00 AM
(GMT)

Eryk

Anders

VS


Darren

Stewart

No+165
Yes-182
No+135
Yes-182
No+165
Yes-222
No+150
Yes-200
03/13/2021
10:45 PM
(GMT)

Cortney

Casey

VS


JJ

Aldrich

No+280
Yes-400
No+275
Yes-400
No+280
Yes-417
No+275
Yes-400
03/13/2021
10:25 PM
(GMT)

Rani

Yahya

VS


Ray

Rodriguez

No-122
Yes+150
No-122
Yes-113
No-204
Yes+150
No-200
Yes+150
03/13/2021
10:15 PM
(GMT)

Jonathan

Martinez

VS


Davey

Grant

No+120
Yes-150
No+115
Yes-152
No+120
Yes-161
No+110
Yes-150
03/13/2021
10:15 PM
(GMT)

Nasrat

Haqparast

VS


Rafa

Garcia

No+700
Yes+116
No+700
Yes-1430
No-154
Yes+116
03/13/2021
10:05 PM
(GMT)

Gloria

de Paula

VS


Jinh

Yu Frey

No+240
Yes-333
No+225
Yes-335
No+240
Yes-345
No+240
Yes-333
03/13/2021
10:05 PM
(GMT)

Charles

Jourdain

VS


Marcelo

Rojo

No-161
Yes+120
No-162
Yes+120
No-161
Yes+120
No-162
Yes+120
03/13/2021
10:00 PM
(GMT)

Matthew

Semelsberger

VS


Jason

Witt

No-110
Yes+116
No-130
Yes-103
No-154
Yes+116
No-110
Yes-125