A-Z
04/18/2021
02:00 AM
(GMT)

Draw

R. Whittaker vs K. Gastelum

K. Gastelum by Decision

R. Whittaker vs K. Gastelum

K. Gastelum in Round 1

R. Whittaker vs K. Gastelum

K. Gastelum in Round 2

R. Whittaker vs K. Gastelum

K. Gastelum in Round 3

R. Whittaker vs K. Gastelum

K. Gastelum in Round 4

R. Whittaker vs K. Gastelum

K. Gastelum in Round 5

R. Whittaker vs K. Gastelum

R. Whittaker by Decision

R. Whittaker vs K. Gastelum

R. Whittaker in Round 1

R. Whittaker vs K. Gastelum

R. Whittaker in Round 2

R. Whittaker vs K. Gastelum

R. Whittaker in Round 3

R. Whittaker vs K. Gastelum

R. Whittaker in Round 4

R. Whittaker vs K. Gastelum

R. Whittaker in Round 5

R. Whittaker vs K. Gastelum
+6600
+550
+1100
+1600
+2500
+2800
+3500
+130
+650
+850
+1200
+2000
+2800
+6600
+500
+1100
+1600
+2200
+2800
+3500
+120
+650
+850
+1200
+1800
+2500
+6600
+500
+1100
+1600
+2200
+2800
+3500
+120
+650
+850
+1200
+1800
+2500
+6600
+550
+1100
+1600
+2500
+2800
+3300
+130
+600
+850
+1200
+2000
+2800
04/17/2021
11:25 PM
(GMT)

J. Kish by Decision

T. Cortez vs J. Kish

J. Kish in Round 1

T. Cortez vs J. Kish

J. Kish in Round 2

T. Cortez vs J. Kish

J. Kish in Round 3

T. Cortez vs J. Kish

J. Kish in Round 4

T. Cortez vs J. Kish

J. Kish in Round 5

T. Cortez vs J. Kish

T. Cortez by Decision

T. Cortez vs J. Kish

T. Cortez in Round 1

T. Cortez vs J. Kish

T. Cortez in Round 2

T. Cortez vs J. Kish

T. Cortez in Round 3

T. Cortez vs J. Kish

T. Cortez in Round 4

T. Cortez vs J. Kish

T. Cortez in Round 5

T. Cortez vs J. Kish
+350
+1100
+1800
+3300
-10000
-10000
-137
+800
+1000
+1200
-10000
-10000
+350
+1100
+1800
+3300
-10000
-10000
-137
+800
+1000
+1200
-10000
-10000
04/17/2021
11:20 PM
(GMT)

A. Romanov by Decision

A. Romanov vs J. Espino

A. Romanov in Round 1

A. Romanov vs J. Espino

A. Romanov in Round 2

A. Romanov vs J. Espino

A. Romanov in Round 3

A. Romanov vs J. Espino

A. Romanov in Round 4

A. Romanov vs J. Espino

A. Romanov in Round 5

A. Romanov vs J. Espino

J. Espino by Decision

A. Romanov vs J. Espino

J. Espino in Round 1

A. Romanov vs J. Espino

J. Espino in Round 2

A. Romanov vs J. Espino

J. Espino in Round 3

A. Romanov vs J. Espino

J. Espino in Round 4

A. Romanov vs J. Espino

J. Espino in Round 5

A. Romanov vs J. Espino
+500
+300
+500
+900
-10000
-10000
+400
+450
+700
+1100
-10000
-10000
+500
+300
+500
+900
-10000
-10000
+400
+450
+700
+1100
-10000
-10000
04/17/2021
11:15 PM
(GMT)

J. Penne by Decision

J. Penne vs L. Godinez

J. Penne in Round 1

J. Penne vs L. Godinez

J. Penne in Round 2

J. Penne vs L. Godinez

J. Penne in Round 3

J. Penne vs L. Godinez

J. Penne in Round 4

J. Penne vs L. Godinez

J. Penne in Round 5

J. Penne vs L. Godinez

L. Godinez by Decision

J. Penne vs L. Godinez

L. Godinez in Round 1

J. Penne vs L. Godinez

L. Godinez in Round 2

J. Penne vs L. Godinez

L. Godinez in Round 3

J. Penne vs L. Godinez

L. Godinez in Round 4

J. Penne vs L. Godinez

L. Godinez in Round 5

J. Penne vs L. Godinez
+350
+1000
+1400
+2000
-10000
-10000
-120
+700
+900
+1000
-10000
-10000
+350
+1000
+1400
+2000
-10000
-10000
-120
+700
+900
+1000
-10000
-10000
04/17/2021
11:10 PM
(GMT)

B. Fabinski by Decision

G. Meerschaert vs B. Fabinski

B. Fabinski in Round 1

G. Meerschaert vs B. Fabinski

B. Fabinski in Round 2

G. Meerschaert vs B. Fabinski

B. Fabinski in Round 3

G. Meerschaert vs B. Fabinski

B. Fabinski in Round 4

G. Meerschaert vs B. Fabinski

B. Fabinski in Round 5

G. Meerschaert vs B. Fabinski

G. Meerschaert by Decision

G. Meerschaert vs B. Fabinski

G. Meerschaert in Round 1

G. Meerschaert vs B. Fabinski

G. Meerschaert in Round 2

G. Meerschaert vs B. Fabinski

G. Meerschaert in Round 3

G. Meerschaert vs B. Fabinski

G. Meerschaert in Round 4

G. Meerschaert vs B. Fabinski

G. Meerschaert in Round 5

G. Meerschaert vs B. Fabinski
+138
+900
+1100
+1600
-10000
-10000
+550
+400
+600
+900
-10000
-10000
+138
+900
+1100
+1600
-10000
-10000
+550
+400
+600
+900
-10000
-10000
04/17/2021
11:00 PM
(GMT)

A. Birchak by Decision

T. Gravely vs A. Birchak

A. Birchak in Round 1

T. Gravely vs A. Birchak

A. Birchak in Round 2

T. Gravely vs A. Birchak

A. Birchak in Round 3

T. Gravely vs A. Birchak

A. Birchak in Round 4

T. Gravely vs A. Birchak

A. Birchak in Round 5

T. Gravely vs A. Birchak

T. Gravely by Decision

T. Gravely vs A. Birchak

T. Gravely in Round 1

T. Gravely vs A. Birchak

T. Gravely in Round 2

T. Gravely vs A. Birchak

T. Gravely in Round 3

T. Gravely vs A. Birchak

T. Gravely in Round 4

T. Gravely vs A. Birchak

T. Gravely in Round 5

T. Gravely vs A. Birchak
+500
+700
+1000
+1200
-10000
-10000
+225
+275
+550
+1000
-10000
-10000
+500
+700
+1000
+1200
-10000
-10000
+225
+275
+550
+1000
-10000
-10000