A-Z
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Ronald

Jones

Chiefs VS Buccaneers
O 35.5-111
U 38.5-110
O 37.5-118
U 37.5-106
O 35.5-111
U 35.5-110
O 37.5-110
U 37.5-110
O 37.5-118
U 37.5-106
O 38.5-120
U 38.5-110
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Patrick

Mahomes

Chiefs VS Buccaneers
O 21.5-130
U 23.5-122
O 23.5+100
U 23.5-125
O 23.5+100
U 23.5-122
O 21.5-130
U 21.5+100
O 23.5+100
U 23.5-125
O 22.5-125
U 22.5-105
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Tyreek

Hill

Chiefs VS Buccaneers
O 3.5-120
U 5.5-125
O 5.5+100
U 5.5-125
O 3.5-120
U 3.5-110
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Leonard

Fournette

Chiefs VS Buccaneers
O 46.5-105
U 50.5-120
O 48.5-125
U 48.5+101
O 50.5+100
U 50.5-120
O 46.5-105
U 46.5-115
O 47.5-130
U 47.5+100
O 48.5-125
U 48.5+101
O 48.5-115
U 48.5-115
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Clyde

Edwards-Helaire

Chiefs VS Buccaneers
O 27.5-115
U 30.5+101
O 30.5-125
U 30.5+101
O 30.5-115
U 30.5-105
O 30.5-115
U 30.5-115
O 30.5-125
U 30.5+101
O 27.5-115
U 27.5-115
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Darrel

Williams

Chiefs VS Buccaneers
O 26.5-115
U 28.5-115
O 27.5-106
U 27.5-118
O 28.5+115
U 28.5-139
O 28.5-105
U 28.5-115
O 26.5-115
U 26.5-115
O 27.5-106
U 27.5-118
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Tom

Brady

Chiefs VS Buccaneers
O 0.5+120
U 0.5-125
O 0.5+115
U 0.5-143
O 0.5+120
U 0.5-149
O 0.5+118
U 0.5-144
O 0.5-105
U 0.5-125
O 0.5+115
U 0.5-143
O 0.5-105
U 0.5-125
02/07/2021
11:35 PM
(GMT)

Rushing Yards
Mecole

Hardman

Chiefs VS Buccaneers
O 0.5+140
U 0.5-125
O 0.5+140
U 0.5-175
O 0.5-105
U 0.5-125